27
feb
2015

Några bilder från Anders-Hanser-bio 2015-02-25

Stockholm sedan 50-talet

17
feb
2015

Litet mer om järnvägshistoria

Anders Sandgren hakar på där Roland Jonsson slutade.

15
feb
2015

Det var en gång

Leif Jonsson (halvdansken) minns

14
feb
2015

När Datasaab blev EIS

Avhandling från 1988: Nu finns alla 462 sidorna på internet.

5
feb
2015

Två röster om årsmötet + Runebilder + Callebilder

Halvdansken och Rune Winter kommenterar

2
feb
2015

Film hos Anders Hanser 24 februari kl 15.00

STOCKHOLM SEDAN 50–TALET

1
feb
2015

Bäst att ha broddat! Gå försiktigt!

Promenad med komplikationer. P-O Persson berättar

1
feb
2015

Matrikel: 268 medlemmar

Tips: kolla dina data. Meddela ev. fel till Calle. (150131)

29
jan
2015

Nu finns alla alfa-nytt (1997-2014) på webben

Du kan lätt söka på nummer, rubrik, författare.

Sidor