Film hos Anders Hanser 24 februari kl 15.00


Kerstin Blom
Veteranklubbens kontakt
med Anders Hanser

Stockholm sedan 50-talet

Nu har du som medlem möjlighet att besöka Anders Hansers bio på Kommendörsgatan 28 den 24 februari kl 15.00. Gäster välkomna.

Programmet som visas (nr 11 hos Anders Hanser) är:
STOCKHOLM SEDAN 50–TALET
• Från Klara till City (25 min)
• Lennart af Petersens Östermalm (20 min)
• Vällingby, Panorama (25 min)

Deltagarantalet är begränsat, så passa på att anmäla dig (er).
Priset är 100 kr för medlem i Veteranklubben Alfa och 160 kr för gäst. Betalning sker vid biolokalen (jämna pengar, tack). För dom som så vill finns tillfälle till gemensam måltid på närbelägen restaurang efteråt (som var och en betalar själv).

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@veteranklubbenalfa.se
I mejlet berättar du vem du är och om du tar med gäst. Berätta om du (ni) vill delta i den gemensamma måltiden.

(Tips: Kolla sen att du hittar ditt mejl i "Skickat")

/Kerstin Blom
2015-01-29