Kommande möten och aktiviteter

Vår ceremonimästare
Ingvar Vänman
Ceremonimästare

Kommande möten och aktiviteter


Möten

VETERANKLUBBEN 45 ÅR
Planering pågår med inriktning mot jubileumsfest i oktober eller november.

Aktiviteter 2022
- Sänd anmälan till info@veteranklubbenalfa.se för de sammankomster listade nedan som du (och ev. gäst) vill deltaga i. Gör anmälan senast den 1 augusti.

Lördag 20 augusti. Lännakatten-Ångtåg
- Se information i alfa -nytt nr 1 2022

Lördag 27 augusti. Försvarsmaktens flygdag i Uppsala
- Se information i alfa -nytt nr 1 2022

Onsdag 31 augusti. E4 Förbifart Stockholm
- Se information i alfa -nytt nr 1 2022

Lördag 10 september. Gålöbasen
- Se information i alfa -nytt nr 1 2022

Fredag 23 september. Katarina Brandstation - museet
- Se information i alfa -nytt nr 1 2022

Arbetskamratlunch

Tisdag 30 augusti kl. 12.00. Arbetskamratslunch Barkarbystaden
Tisdag 27 september kl. 12.00. Arbetskamratslunch Barkarbystaden
Tisdag 25 oktober kl. 12.00. Arbetskamratslunch Barkarbystaden
Tisdag 29 november kl. 12.00. Arbetskamratslunch Barkarbystaden

OBS!!! Ny restaurang gäller fr.o.m. 31 maj *****

Arbetskamratsluncherna är på restaurang Grekiska Grill & Bar, Barkarbyvägen 41a i Barkarbystaden.


Frågor?
Envar som har frågor eller synpunkter är välkomna att höra av sig till någon i Presidiet.

Hälsningar
/Ingvar Vänman Ceremonimästare

Se lista på tidigare möten (när, var, hur många deltagare, etc).