Arkivgruppen rapporterar

Arkivgruppen

Arkivgruppen (dvs. Sven-Åke Jidenius, Tommy Carlsson, Rolf Karsvall och Björn Sölving) blev i måndags klara med etapp 1. Dvs insortering/gallring av alla dokument som fanns hemma hos Björn. Totalt var det 6 stora flyttlådor som hanterats. Där fanns inlämnade företagsdokument och klubbdokument. Vi har nu 9,5 hyllmeter.

Arkivet finns hos Centrum för Näringslivshistoria / Stockholms Företagsminnen i Ulvsunda.

Måndagens arbete ägnades helt åt klubbdokumenten och resultatet syns på följande bild.


Från vänster Björn Sölving, Rolf Karsvall, Tommy Carlsson och Sven-Åke Jidenius.

Struktur på arkiverade klubbdokument
A:
A1: Dokument från klubbens bildande
A2: Stadgar, stadgeförslag etc.
A3: Presidieinstruktioner (och ev. förslag) etc.
A4: Historik om klubben, text och bilder

B:
B1: Kallelser till och protokoll från årsmöten (inkl bilagor)
B2 Kallelser och noteringar från medlemsmöten (inkl bilagor)
B3: Kallelser till och noteringar från aktiviteter.
B4: Övrig information som gått ut till alla medlemmar (även enstaka grattis- och God-Jul-kort)

C:
C1: Kallelser/protokoll och information från presidiemöten (som anses värda att sparas).
(här inbegripes kalendarium, deltagarlistor)
C2: Presidiearbete (det som anses värdefullt att spara)
C3: Information från olika arbetsgrupper (de som anses värda att spara)
C3-1: Tex Redaktionskommitté 19XX
C3-2: Jubileumskommitte 19XX
C4: Brev till/från presidiet (det som anses värdefullt att spara)
Här ingår tex Ansökan om registring av domännamn.

D: Ekonomidokument (som inte ingår i B1)
D1: Bokföring + verifikationer. Allt sparas för de senaste 7 åren (bokföringslagen)
För dokument äldre än 7 år:
D2: Sparade årssammandrag (Resultat, balans,budget, verifikationslistor).
D3: Sparade äldre kassaböcker

E: Foton (gärna i kuvert med år och typ av tillfälle)
De dubblettfoton som råkar påträffas: slängs

F: Alfanytt och webb
F1: alfa-nytt (endast färdiga nummer inte diskussionsunderlag)
F2: Alfa-bladet, Alfa-aktuellt
F3: Veteranklubbens webb: Enstaka backup av filer och databas på USB-minne.
(om möjligt körbart USB-innehåll)

G: Medlemsmatriklar
G1: Papper
G2: USB-minne (om de inte redan finns i F3)

H: Övrigt av intresse
H1: Historier från Kjell Mellberg
H2: Veteranklubbens utgåva av Stansaab telefonkatalog 1971
Jubileumsskrifter.
H3: Böcker
H4: Tidningsurklipp

En punkt som diskuterades var mejl skickade inom och utom presidiet. Här
kunde vi inte enas i gruppen utan lämnar det "for further study".

Noterbart var att E (Foton) fyllde tre(!) bruna mappar.

Etapp 2

Rolf Karsvall har rätt mycket företagsinformation och klubbinformation hemma. En hel del är säkert väl lämpat för arkivering hos Centrum för Näringslivshistoria / Stockholms Företagsminnen. Rolf bestämmer fortsättning.

/Björn Sölving
2015-01-21

Här arkivförteckning för företagsdokumenten


Du kan bli den första att kommentera denna artikel.


Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.