Radiokontakter


Rune Winter

Radiokontakter

Jag fick under jul och nyårshelgerna ett infall att städa undan lite gamla prylar som bara står och samlar damm.
Under mina över 60 år som aktiv radiosändaramatör har jag samlat på mig QSL-kort (verifikationskort som man utväxlar efter genomförd kontakt). Nå det har blivit en hel del, men det är sällan man går in och tittar på dem. I huvudsak har jag samlat på dem för att söka diplom, t. ex DXCC-klubben som man kommer med i vid 100 körda länder. Jag har hittills 250 godkända länder.

Nåväl jag slängde bortåt 2 000 kort i säckar som går till brännbar återvinning, men dessförinnan gick jag igenom korten och sparade en del kort från speciellt intressanta länder eller personer.
Dessa ska jag sätta in i fotopärmar.


Några QSL som jag sparat är från S.M. Eriksson som seglade mycket runt svenska kusterna på somrarna. Det blev många trevliga kontakter. Hans signal var SMØPJ.


En annan svensk är Erik Bergsten som hade tekniskt magasin i TV. Han tyckte om att köra portabelt med låga effekter. Han övertog f.ö. en liten mobil transceiver som jag själv hade byggt.


Slutligen kan jag nämna en station på Aruba, en av de västindiska öarna. Det var en kvinnlig amatör Emily som jag hade många kontakter med både på telefoni och på telegrafi.

Visst blir man nostalgisk på ålderns höst.

Med en önskan om ett Gott Nytt Alfa-år 2015.

/Rune Winter
2015-01-12