Det kom ett mejl om "Tyck till om..."

Hej Sven-Åke och Björn

Jag såg frågan på Veteranklubbens hemsida. Jag kan hoppas att det är Erik XIII:s upprepade propåer som på detta sätt haft sin verkan.

Dock måste jag komma med ett principiellt genmäle. Jag har ju varit med om en hel del i att försöka bedöma vad folk tycker och inom vissa fackkretsar benämns ett sådant frågeaggregat som på webb-sidan "360-graders-frågor". Du får garanterat svar i alla riktningar, och det är då fråga om det verkligen är värt att satsa på en "demokratiskt" lösning, utan att själv tala om vilka idéer man i presidiet har kring frågekomplexet. Ursäkta att jag är litet avvisande, men jag tycker inte ens att denna typ av enkät är mödan värd.

Eftersom jag har litet mer att säga än som rimligtvis passar in i kommentarfältet, bifogar jag en sida i word-format. Gör vad Ni vill med den, men min idé är alltså att man bör tala om vad man själv står i ett sånt här sammanhang. Och därefter samla in synpunkter med dessa idéer som underlag. (Kallas "prompted question").

Jag är dock rent allmänt en stor tillskyndare av "un-promted questions", när det gäller att undvika att den svarande skall halka in på något schabloniserat svar, t.ex. svar på frågan "Tycker Du att Coca-Cola skall drickas kall?"

Men i botten finns ju problemet att skaffa skribenter. Kanske skulle klubben ha en VERKLIG journalistisk kunnig redaktör, som hela tiden skulle som enda uppgift få medlemmar att lämna ifrån sig texter eller underlag, som sedan skulle kunna hyfsas för publicering på Webb och i alfa-nytt.

Som sagt, gör vad Ni vill med detta, men jag finner det hela mycket angeläget för klubbens överlevnad.

Hälsningar
Bosse L

Webbansvarigs kommentar: Här kommer bilagan.

Kommentar från Bo Lindestam 2014-12-17
med anledning av enkäten rörande klubbens webb-sidor och alfa-nytt.

Det är ju möjligt att en enkät av detta enkla slag skulle kunna reflektera medlemmarna uppfattningar, men då borde man först definiera vilka idéer man har bakom dessa två medier. Tillåt mig komma med några tankar kring detta.

Webben

funktionen hos webb-sidorna,
- vi har det mest aktuella, dagliga, kalendarium
- vi har interaktionen med medlemmarna, där man fångar upp vad som händer kring medlemmar och omgivning
- vi har uppslagsfunktionen, matrikel, bilder
- vi har arkivfunktionen, som innehåller en avsevärd mängd text och bilder

Jag tror inte att vi vill rucka på dessa principer, men vi skulle väl som alltid uppskatta om medlemmarna var litet mer aktiva. Varje bidrag har sin text och sina bilder, men självklart är att många gånger ”säger en bild mer än tusen ord”. Frågan om det är för litet eller för mycket teknik är egentligen helt irrelevant. Det är bidragen som styr, och vi uppmanar väl så många som möjligt att vilja bidra.

Det har vid olika tillfällen diskuterats att det vore bra att kunna ha en plattform på webb-sidorna som INTE direkt är åtkomlig för alla och envar på nätet, dvs någon textdel som är lösenordsskyddad.

alfa-nytt

Det har enligt min mening under de senaste åren varit litet väl mycket ”vänt i häcken”-material i tidningen. ”Jag var där”-sensationen är väl något som snabbt avklingar och knappast värt trycket.

Men man kan ju fundera på vad en relativt infrekvent medlemstidning skall ha som syfte:
- kortare bildreportage från möten är väl bra!
- någon redaktionell icke förutsägbar text om klubben eller något i omgivningen
- någon intressant intervju av intern/extern
- upprop till medlemsaktivering, som t.ex historieskrivning, personliga minnen …
- någon annorlunda ej tidigare publicerad text ur historien, som t.ex. ”hur det var egentligen”
- någon vits/bild/teckning med anknytning till klubben och medlemmarnas tidigare verksamheter
- någon pristävling med intressant pris(er) som lockar medlemmar att delta, t.ex. en bildfråga

Enligt min mening är alfa-nytt alltså inte ett organ för att kvarhålla intressanta artiklar. Det sker mycket bättre och mer systematiskt på webb-sidorna. Men en intressant artikel enligt ovan är inte fel. Det som saknas är väl författare.

/Bo Lindestam
2014-12-17


Webbansvarigs kommentar:
Bosse är en flitig skribent på veteranklubbens webb. Här några av hans tidigare artiklar.


Det finns kommentarer till denna artikel. Senaste kommentaren överst

Gun Lennerstrand kommenterade 2014-12-27 13:31
För mig är alfa-nytt en kamrattidning, därför tycker jag att det är trevligt med många bilder, eftersom jag och många med mig inte så ofta besöker de olika aktiviteter som planeras under året. I alfa-nytt kan jag följa många arbetskamrater som jag inte träffar så ofta. Jag tror också att det blir mer betydelsefullt ju äldre vi blir.
Hälsning Gun

Vill du kommentera artikeln?
Lösenordet är samma
som för klubbens matrikel.