RGC - RRGC/F (Stril 60)

RRGC/F en viktig komponent i stril m/60 Del 2 Allmän beskrivning

För några veckor sen fick jag ett tjockt kuvert från FMV. Det var initierat av Bengt Olofsson som författat skriften som nämns i rubriken (och fanns i kuvertet). Tidigare hade jag fått en PDF-fil som innehöll samma sak. Med i kuvertet fanns också en lite tunnare skrift "Beskrivning av Censor 932" författad av Hans Borgström och Bengt Olofsson.


Skriften (om RGC) behandlar mycket utförligt planering, tillkomst, användning och avveckling av RGC. Ett stort antal färgbilder beskriver utrustningen på RGC, och får nostalgitankarna att förstärkas.

Efter genomläsning av skriften förstår man att RGC var ett jätteprojekt, det är annars alltför lätt att fokusera på "våra" system och glömma den taktiska förhistorien, bergsprängning, telekommunikation, kraftförsörjning, radio/radarstationer, driftsansvar, reservdelar, underhåll och mycket mer.

Några lösryckta stycken kan vara av intresse

Sid 30: Svensk industri var visserligen inte mogen för LFC-åtagandet men, grundat på lösningen till en experimentutrustning för digital automatisk målföljning som FOA beställt året innan, fick Standard Radio & Telefon AB beställningen på dator-, presentations- och kommunikationsutrustning för PS-08 i internationell konkurrens.

Sid 50: 1961 hade SRT (Standard Radio & Telefon)/SEL fått vittring på en stororder till försvaret, RGC skulle berställas i ett antal och SRT visste att de låg bra till men att konkurrenterna hade en bättre idé om hur flygplanseko i radarsignalen skulle plockas fram för att matas till datorn utan att den blev överbelastad.

Sid 72: I dec 1967 lämnade SRT in offert på "Utökad databehandlingskapacitet i Rgc" som i stort omfattade: ny datamaskin, förbättrade operativa funktioner (målföljning BB och SB, stridsledning, robotstridsledning, viss operativ simulering samt registreringsprogram), höjd driftsäkerhet och funktionsduglighet. I offerten angavs en predikterad felintensitet z= 3,7 fel per 1000 timmar. Med offerten kommer också "Teknisk specifikation för C 932" och instruktionslista för C 932. Inget sägs dock om programvaran! KFF beställde 29/12 1967 dels utveckling av en ny datamaskin eftersom de de befintliga (C 120, C220 och DS9000) ansågs inte ha den utvecklingspotential som behövdes framöver och dels tillverkning av åtta maskiner att installeras i varje rgc. SRT påbörjade konstruktionsarbetet redan på hösten 1967 och i årsskiftet 1968/69 levererades första maskinen som då får benämningen Censor 932. ...

Sid 114: Andra större enheter i Censor 120/122 var Styrlogiken, Manöverpanel med anpassare, Styrregisterenheten och minneslogiken med anpassning till bussystemet. Bussystemet drogs fram i ett utrymme under golvet i datarummet och anslöt de flesta stativen i det stora rgc-systemet. Det var ett riktigt Local Area Network (LAN) (ett okänt begrepp 1961) med överföringskapacitet på 40 bitar per 6 mikrosekunder (6,7 Mbps utan overhead). Det kan jämföras med det populära Ethernet som kom ca 20 år senare med 10 Mbps, dock med mycket enklare kablage (koax) men med rätt mycket "overhead".

Sid 212: "Blev RGC som man tänkt sig?" ...rgc fyllde sin funktion väl även om det fanns vissa startsvårigheter.


Antero Timofejeff
Bilden från Robotmuseum som
Veteranklubben besökte 2006.

En intressant liten detalj

En intressant liten detalj är en f.d. rrjal (radarjaktstridsledare) som berättar om sina erfarenheter. Antero Timofejeff har ingående beskrivit sina erfarenheter av RGC. Antero har tidigare förekommit på Veteranklubbens webb, se http://www.veteranklubbenalfa.se/veteran/06q3/060929.htm.

Personförteckning med sidhänvisning
(Tidigare SRT/Stansaab/Datasaab-medarbetare och lite till)

Alleryd Bo, 52
Darbäck Ingvar, 67-68
Frånberg Östen, 51
Gustafsson Roger, 52
Hallqvist Bo, 51
Hammar Frank, 52
Jansson Sture, 114
Lindestam Bo, 11
Lindholm Anders, 51
Mellberg Kjell, 11, 51, 220-221
Ohlsson Carl-Erik, 51
Olofsson Bengt, 222
Rönnlund Jangunnar, 67
Thulinsson Hans, 52
Veteranklubben Alfa, 11-12, 75, 114, 220-221
Wedell Gunnar, 11, 54
Åhman Erik, 52

Slutkläm

Förhoppningsvis har texten ovan ökat intresset för att läsa skriften. Läs den! Det finns mycket att läsa!
Här kan du ladda ner skriften i pdf-format.

/Björn Sölving
2013-11- 21


FHT (Försvarets historiska telesamlingar) har många intressanta dokument på sin webbplats: http://www.fht.nu/.

Här kan du också hitta Hans Borgströms beskrivning på Censor 932: http://www.fht.nu/Dokument/Flygvapnet/flyg_publ_dok_censor_932_i_rrgc_f.pdf